ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?

ภัยต่อพุทธศาสนา 7
(1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottom
ตอบกลับ
เริ่มหัวข้อใหม่
หน้า: 1
หัวข้อ : ภัยต่อพุทธศาสนา 7
#64
ภัยต่อพุทธศาสนา 7 10 ปี, 8 เดือน ก่อน  
ภัยต่อพุทธศาสนา 7

วันนี้เรามาต่อ ตอนที่ 7 เรื่อง ภัยต่อพุทธศาสนา

ตอนที่แล้ว หลวงตาได้กล่าวถึงเรื่องศักดิ์ศรี ในความหมายของศีลข้อที่สาม นั่นก็หมายความว่า เมื่อเราเข้าใจศีลข้อนี้ เราก็จะสามารถเดินต่อไปได้อีกยาวไกล เราจะไม่ทำความไม่ดีงามทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนจนถึงวงศาคณาญาติ ครูอาจารย์และหมู่มิตร เราฝึกฝนตนเองห้ามตนเองอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดความศรัทธาในตนเอง และจะเพียรพยายามรักษาศีลข้อนี้ให้ยิ่งจนสามารถหักห้ามจิตใจตนเองมิให้คิด มิให้ปรุงแต่เรื่องที่ทำให้เสื่อมเสีย เป็นการยกระดับจิตของตนเองให้สูงขึ้น อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ตอนต้นว่า ไม่ทำบาปแม้ในที่ลับและที่แจ้ง

ที่ต้องกล่าวมากถึงศีลข้อสามนี้ ก็เพราะว่าเป็นข้อที่สำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้หนีความเป็นธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ที่ต่ำกว่าได้ เมื่อใดที่สามารถยกจิตตนเองได้ถึงระดับนี้ ศีลข้อที่สี่ ที่กล่าวถึงเรื่อง มุสาวาท คือวาจาอันเป็นเท็จ ถ้าเราตีความว่าเป็นเรื่องการพูดโกหก การดำเนินไปของศีลทั้งหลายก็จะดำเนินต่อไปไม่ได้ตลอด

เรามามองดูว่าองค์ศีลข้อนี้เน้นเรื่องวาจา เหมือนอย่างศีลข้อที่หนึ่งและศีลข้อที่สองเน้นเรื่องของการกระทำด้วยกาย ส่วนศีลข้อที่สามเน้นที่ความคิดคือจิตหรือใจ ฉะนั้นเราจะเห็นองค์คำสอนของพระศาสดาที่กล่าวถึงเรื่อง กาย วาจา ใจหรือจิต และตัวจิตนี้สำคัญยิ่ง เพราะเป็นตัวต้นที่นำไปสู่ทุกเรื่องราว เมื่อจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่จิต จึงจะแก้ไขเรื่อง วาจา และ กาย ได้

ฉะนั้นการที่จะกล่าววาจาใดใดของใครใครในที่ไหนไหน จึงขึ้นอยู่ที่จิตเป็นเหตุต้น บุคคลย่อมไม่กล่าววาจาใดใดในที่ไหนไหน อันเป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นต้อง เสื่อมเสียศักดิ์ศรี เสื่อมเสียทรัพย์ หรือเป็นเหตุให้นำไปสู่ความบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต มีการกล่าวเรื่องอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นต้องได้รับความเสื่อมเสียศักดิ์ศรี เสื่อมเสียทรัพย์ หรือเป็นเหตุให้นำไปสู่ความบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต เป็นที่สุด

มาถึงตรงนี้คงจะเห็นกันแล้วว่า ศีล คือข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ นั้น จะกล่าวถึงเหตุสุดท้ายที่เป็นที่สุด โดยมีองค์ธรรมเก้าประการมาประกอบจับในทุกๆข้อ โดยเริ่มมาแต่มีความทะยานอยากในจิต ถ้าเป็นฝ่ายกุศล ก็จะนำไปสู่การแก้ไขตนเองจนถึงที่สุดคือ มีความละอายและเกรงบาป นำไปสู่ความเจริญในจิตสามารถยกจิตตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดได้โดยไม่ยาก ถ้าเป็นฝ่ายอกุศล ก็จะนำไปสู่ความเสื่อมในจิต สั่งสมความชั่วร้ายบาปเวรฝังลึกลงไปเรื่อยๆ จนยากที่จะแก้ไขถอดถอน ไม่ละอายไม่เกรงกลัวในบาป ในอาญาต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรม จนนำไปสู่การเกิดในภพชาติต่างๆที่เต็มไปด้วยโทษทุกข์ ไม่รู้จบ

หลวงตาได้กล่าวไปถึงศีลสี่ข้อแล้ว วันนี้ก็จบเรื่องศีลได้ด้วย ศีลข้อที่ห้า ที่กล่าวถึงเรื่อง สุรา เมรยะ มัชชะ ประมาทฐาน ไม่ได้หมายเพียงแค่ห้ามดื่มสุราอย่างที่เราชาวไทยชอบตีความกัน อันที่จริง ข้อนี้กล่าวเน้นถึงเรื่องความประมาท ซึ่งจะเป็นเหตุให้นำไปสู่การกระทำผิดศีลในข้ออื่นๆได้โดยง่าย ยิ่งมีการเสพของมึนเมา ไม่ว่าจะระดับดีกรี หรือความเข้มข้นของน้ำเมาต่ำ อย่างเช่นที่มักดองมาจากดอกไม้ หรือระดับกลางที่มักดองมาจากผลไม้ และที่สุดระดับสูงที่มักดองมาจากแป้งจำพวกข้าว

ความประมาทนี้มีอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้ว การจะตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนี้ เป็นเรื่องยาก ต้องมีสติที่สมบูรณ์พร้อม จิตต้องนิ่ง วิธีที่จะทำให้จิตนิ่งก็ต้องตั้งอยู่ในฌาน การตั้งจิตอยู่ในฌานถ้าฝึกมาไม่ดี คิดผิดคิดไม่งาม ชั่วเพียงเสี้ยววินาที บาปมหันต์ก็เกิดขึ้นแก่ตน ส่งผลให้ตัวเจ้าของและสัตว์อื่นต้องรับโทษทุกข์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้ายาวนานเป็นอสงไขย

ฉะนั้น การที่จะตั้งอยู่ในความมีสติพร้อมไม่ประมาทชนิดที่ไม่มีโทษทุกข์ จึงเป็นเรื่องที่ต้องพากเพียรอย่างหนัก พินิจวินิจฉัยธรรมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่เปล่งวาจาใช่ว่าจะไม่คิด คิดผิดเพียงนิดติดอยู่อีกนาน ฉะนั้นศีลข้อห้านี้ จึงถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะว่า “ผิดเพียงข้อเดียวผิดหมดทุกข้อ” ปกติก็ประมาทเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ถ้ามีสิ่งเสพติดมึนเมาเป็นตัวเร่ง ก็จะยิ่งประมาทมากไม่มีสติขาดการยั้งคิด ย่อมกระทำผิดศีลได้ทุกข้อ

วันนี้ หลวงตาก็สามารถจบเรื่องศีลของมนุษย์ได้ทุกข้อครบทั้งห้าข้อ และก็เป็นการจบเรื่อง ภัยต่อพุทธศาสนา ด้วย โอกาสต่อไป ถ้ายังมีโอกาสอยู่ หลวงตาก็จะนำเรื่องที่ตรงข้าม คือ เรื่องที่ไม่ใช่ภัยต่อพุทธศาสนา คือเป็นเรื่องที่จะช่วยกันบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญได้อย่างไร

วันนี้ขอจบเรื่อง ภัยต่อพุทธศาสนา ไว้เท่านี้ อย่าเชื่อ นี่เป็นเพียงทัศนของหลวงตาเท่านั้น ท่านทั้งหลาย ศึกษาแล้ว นำไปวินิจฉัย แล้วปรับใช้ให้เหมาะสมไม่เป็นภัยต่อตนและผู้อื่น ได้อย่างนี้ ก็นับว่าดีมากแล้ว


ใส่รหัสที่นี่   
กล่องตอบด่วน
Kittiyano

Reply Quote
 
#66
Re: ภัยต่อพุทธศาสนา 7 10 ปี, 8 เดือน ก่อน กรรม: 0
กราบนมัสการ หลวงพ่อกิตติญาโณ

ผมและผู้อ่านกระทู้ทุกคนกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาเขียนบทธรรมมาให้อ่านจนจบเรื่อง " ภัยต่อพุทธศาสนา " อันเป็นบุญเป็นกุศลแก่ทุกท่านที่ได้อ่านกระทู้ธรรมทั้งหมดนี้ครับ

ขอนมัสการด้วยความเคารพ

อดิศักดิ์ ตันตาปกุล


ใส่รหัสที่นี่   
กล่องตอบด่วน
admin
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 25
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Reply Quote
 
Go to top
ตอบกลับ
เริ่มหัวข้อใหม่
หน้า: 1